Therapeutische behandelvormen

 

Indien sprake is van een klacht, wordt er tijdens de intake onderzocht, waaruit het klachtenpatroon bestaat, wat daar mogelijke oorzaken van kunnen zijn en wat we daaraan kunnen doen. Bij deze klachten kijken we naar het individu als geheel. Lichamelijke, mentale en emotionele klachten kunnen daarin worden besproken. In samenspraak maken we daarvoor een plan van aanpak, om u zicht te geven op de oorzaken, om de klachten te verhelpen en u in staat te stellen om zelf de nodige maatregelen te treffen.

 

Klachten die voor behandeling in aanmerking komen zijn o.a.:

  • Spierpijnklachten
  • Gewrichtsklachten
  • Houdingsklachten
  • Hoofdpijn
  • Schouder –en nekpijn
  • Rugpijn
  • Fibromyalgie
  • Stress-gerelateerde klachten
  • Onbegrepen klachten

 

De vorm van behandeling laten we afhangen van de informatie uit de intake. Te denken valt daarbij aan diverse massagevormen zoals:

 

Behandelvormen algemeen
Niet therapeutische behandelvormen

 

balc